Aktuálne kurzy

Vodca malého plavidla pre vnútrozemské vodné cesty
Aktuálne nie sú vypísané žiadne kurzy vodcu malého plavidla. Termíny budú zverejnené čoskoro. 

Kurz veliteľa námorného rekreačného plavidla sk. “C”
Kvalifikačný kurz – teoretická príprava
11.9.2020 – piatok
Angličtina – 14:00 do 16:15
Plavebné právo a predpisy (všeobecná časť) – 17:00 do 20:00
12.9.2020 – sobota
Navigácia – 09:00 do 15:00
Plavebné právo a predpisy COLREG – 16:00 do 20:00

18.9.2020 – piatok
Zdravoveda / Konzultácie z navigácie – 16:00 do 18:15
19.9.2020 – sobota
Meteorológia – 09:00 do 13:30
Plavebná náuka – 14:00 do 20:00

Teoretická skúška,  budova RPU
25.9.2020 (piatok)  od 08:00 do 12:00 – písomná časť, 12:00 do 13:00 – obedňajšia prestávka, 13:00  – ústna časť
Miesto výučby a skúšky odbornej spôsobilosti: budova Prešovskej univerzity, 17. novembra 15, Prešov, sekcia E, prízemie, č. m. 138.
Cena kvalifikačného kurzu je 400€

Praktický výcvik na mori pre kurzy veliteľov námorného rekreačného plavidla + skúška
praktický tréning a skúška
6.6-13.6.2020 – Atény – Oceanis 46.1 –
5.9.-12.9.2020 – Atény – Oceanis 46.1. –

prípadne podľa záujmu doplníme iné termíny a oblasť

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *