Aktuálne kurzy

Vodca malého plavidla

Prednášky –  prezenčná forma (30 vyučovacích hodín):
24. 06 . 2016 (piatok) od 08:00 do 20:00 – Plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia, plachetnice, CEVNI…
25.06. 2016 (sobota) od 08:00 do 20:00 – Elektronické testovanie.
Miesto teoretickej výučby: budova Rektorátu Prešovskej univerzity v Prešove, 17. novembra 15, prízemie, sekcia E, č. m. 138.

Praktická výučba (6 vyučovacích hodín)
2.-3.7.2016  od 08:00 do 13:00. – Miesto praktickej výučby: Zemplínska Šírava

Termín a miesto záverečnej skúšky:
teoretická časť: 20. 07. 2016 (streda) doobeda, Odbor štátneho odborného dozoru – Košice, Slnečná 24
praktická časť: 20. 07. 2016 (streda) poobede, Zemplínska Šírava

cena kvalifikačného kurzu je 300,00 EUR

 

Kurz veliteľa námorného rekreačného plavidla sk. “C”
Kvalifikačný kurz – teoretická príprava
7.10-10.10.2016 (prednášky: Anglický jazyk, meteorológia, plavebná náuka)
14.10-.16.10.2016 (prednášky: námorné právo, COLREG, navigácia, zdravoveda)

Teoretická skúška,  budova RPU *
21.10.2016 (piatok)  od 08:00 do 12:00 – písomná časť
od 12:00 do 13:00 – obedňajšia prestávka
od 13:00  – ústna časť

One Comment

  1. Dobrý deň, touto cestou by som sa chcel ako začiatočník prihlásiť na kurz “vodcu malého plavidla – kategória B” a schválne som si vybral Vás, pretože bývam vo Východoslovenskom kraji a prednášky, výučby, testy či skúšky máte v blízkosti a v pracovných dňoch (alebo sobotu), ktoré mi vyhovujú (úplne mi však nevyhovuje nedeľa, pretože vtedy som pracovne zaťažený a neviem sa od práce oslobodiť). Rád by som sa prihlásil na kurz v septembri a preto Vás úctivo prosím o upresnenie termínov výučby, skúšok a iných záležitostí. Čakajúc na skorú odpoveď.
    S pozdravom, Tibor Demes od Trebišova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *