Vodca malého plavidla

Prednášky – prezenčná forma (30 vyučovacích hodín):

cena kvalifikačného kurzu je:
300,00 EUR – kat. A, B
400,00 EUR – kat. A, B, C

Poplatok zahŕňa kvalifikačný kurz vodcu malého plavidla (teoretická výučba 30 hodín a praktická výučba 6 hodín), študijný materiál a vstup do elektronickej knižnice Skipper Academy. Poplatok nezahŕňa správne poplatky, spojedné s vystavením certifikátu, t.č. poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti VMP v sume 33€ a poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v sume 9.50€. Správne poplatky – Dopravný úrad

Preukaz odbornej spôsobilosti vydaný Dopravným úradom SR v Európskej únii má medzinárodnú (európsku) platnosť a vydáva sa na dobu neurčitú.
Upozornenie: niektoré preukazy, vydané v Poľskej republike nemajú medzinárodnú platnosť, majú len regionálnu, t. j. teritoriálnu platnosť, preto sa na území Slovenskej republiky neuznávajú.

Rozsah oprávnenia vodcu malého plavidla:
A – bez vlastného pohonu a s vlastným pohonom do výkonu 20 kW
B – s vlastným pohonom o výkone nad 20 kW
C – s použitím plachiet nad 20 m2
D – plť určená na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty

Malé plavidlo: plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a plavidlo, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie alebo vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, prievozných lodí a plávajúcich strojov.

Medzinárodný preukaz odbornej spôsobilosti Vás oprávňuje riadiť vlastné, alebo požičané (charter) malé plavidlá (motorová jachta alebo plachetnica) s dĺžkou do 20 metrov a s počtom do 12 osôb na vnútrozemských vodných cestách Európy. Predmetné plavidla okrem dopravy môžu slúžiť ako ubytovacia jednotka (hausboat), čo dáva možnosť aktívne stráviť dovolenku a dostať sa na miesta neprístupné väčšine dovolenkujúcich osôb. viac informácií na stránke dopravného úradu