Contact

Ing. Oleg Tkáč, PhD., +421 915 807 414
skipperunipo@gmail.com
budova RPU (Rektorát Prešovskej univerzity), 17. novembra 15, Prešov, sekcia E,  prízemie,  č. dv. 138.